Wat is Supporter van Elkaar

Supporter van Elkaar is een subsidieproject van FNO en valt onder het programma “De gezonde toekomst dichterbij”. http://www.fnozorgvoorkansen.nl/gezonde-toekomst-dichterbij. Het experimentele project wordt uitgevoerd door De stichting FC Twente, scoren in de wijk. Het project loopt tot 1 juli 2019 als experiment en als de resultaten veelbelovend zijn kan het geborgd worden in de regio Twente. 

Binnen dit project wordt door Scoren in de wijk met minimaal 80 gezinnen in Enschede de verbinding gezocht en in samenwerking met verschillende partijen uit Enschede gezocht naar een invulling waardoor de gezinnen versterkt worden op het vlak van gezondheid en participatie. 

Het is een wijkgerichte en integrale gezinsbenadering gewenst waarin sport, cultuur, gezondheid en meedoen in de maatschappij de basis zijn. Om de inhoud vorm te geven  wordt de samenwerking en verbinding gezocht met allerlei partijen en activiteiten in Enschede. De motiverende factoren van FC Twente worden ingezet om zowel organisaties te benaderen om samen te werken in het project als om gezinnen te motiveren mee te doen en het programma af te ronden.

De gemeente werkt aan een nieuw concept, de inclusieve samenleving, voor kwetsbare doelgroepen en wij vinden het belangrijk om bij deze ontwikkelingen aan te sluiten. Georganiseerde sport biedt kansen: contacten, opbouwen netwerk, structuur, vriendschap, normen en waarden leren, doorzettingsvermogen, gezondheid, zelfvertrouwen, enz. Daarom zal sport als een rode draad door het hele programma gaan lopen.

Het programma moet aansluiten bij de belevingswereld en de behoefte van de gezinnen en daarom zullen de gezinnen participeren en meedenken in het ontwikkelen van het programma en kunnen ze diverse taken op zich nemen tijdens de organisatie en uitvoering van het project (ambassadeur, instructeur, vrijwilliger, enz.).

Supporter van Elkaar is gebaseerd op de visie van Positieve Gezondheid.
Gezondheid wordt niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie gaat het om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. De gezinnen formuleren zelf doelstellingen waaraan zij tijdens het traject willen gaan werken en/of waar ze ondersteuning bij nodig hebben. 

6 gezondheidsdimensies om samen met de gezinnen aan te werken:

  1. lichaamsfuncties: medische feiten en waarnemingen, fysiek functioneren, klachten, pijn, energie
  2. mentale functies en -beleving: cognitief functioneren, emotionele toestand, veerkracht, eigenwaarde/zelfrespect, zelfmanagement en eigen regie
  3. spiritueel/existentiële dimensie: zingeving/meaningfulness, doelen/idealen nastreven, toekomstperspectief, acceptatie
  4. kwaliteit van leven: kwaliteit van leven/welbevinden, geluk beleven, genieten, ervaren gezondheid, lekker in je vel zitten, levenslust, balans
  5. sociaal maatschappelijke participatie: sociale/ communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties, sociale contacten, geaccepteerd worden, maatschappelijke betrokkenheid, betekenisvol werk
  6. dagelijks functioneren: Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), instrumentele ADL, werkvermogen, health literacy.

Het project wordt gesteund door een stuurgroep, vele partners en sponsoren en door de "selectie Supporter van Elkaar”. Deze selectie gaat de gezinnen gedurende het traject ondersteunen, ieder met zijn of haar eigen mogelijkheden en kwaliteiten. De selectie is samengesteld uit vertegenwoordigeres van FC Twente, Scoren in de wijk, bekende supporters, vertegenwoordigers van Enschede FM, het bedrijfsleven en de uitvoerders van het project. De gezinnen gaan ook een netwerk vormen om elkaar te ondersteunen in en na het project en om samen activiteiten te ondernemen, samen te sporten, enz.

TV serie

Volg wekelijks de overwinningen en tegenslagen van Enschedese gezinnen Begin vorig seizoen lanceerde de stichting 'FC Twente, scoren in de wijk' een nieuw project: Supporter van Elkaar. Diverse teamleden zetten zich in voor Enschedese gezi

Lees meer